Projekty artystyczne

Memory Project to wieloletni projekt, który współorganizowałam z nowoorleańską artystką Robin Levy, jego pomysłodawczynią i inicjatorką, zainspirowany historią jej matki – Anne Skorecky Levy, mieszkającej przed II wojną światową w Łodzi jako Nusia Skórecka. Skromny, wspólnotowy, organiczny, „imperfectly perfect”, jak to kiedyś określiła Robin.

Pierwsza część Memory Project odbyła się w Galerii Wschodniej i dawnym Szpitalu im. Heleny Wolf w Łodzi w 2012 roku. Druga część goszczona była przez Antenna Gallery w Nowym Orleanie w roku 2013. Obie połączone były z licznymi, bardziej i mniej formalnymi, ale zawsze niezwykle owocnymi, kontaktami między artystami i artystkami a lokalnymi społecznościami.

Po wielu perturbacjach trzecia część projektu zaistniała w 2022 roku jako wystawa In Search of Lost Memory w Bar-David Museum of Arts & Judaica w Bar’am, z Sorinem Hellerem w roli kuratora i Robin Levy jako producentką. Moja kontrybucja ograniczyła się tym razem do drobnej instalacji dźwiękowo-pisarskiej Nusia at the Crossroads, zmontowanej wspólnie z Vojislavem Radojičićiem.

Katalog projektu Memory Project. Łódź – New Orleans, 2012-2013.

Nusia at the Crossroads.